Χέρι ρίχνει σταγόνες σε μικρό φυτό που μόλις έχει φυτευτεί

Εταιρική ευθύνη

Πέρα από την προφανή υποχρέωσή μας απέναντί σας ώστε να ικανοποιήσουμε το όνειρό σας για μία νέα κουζίνα ή νέες ντουλάπες, η εταιρεία μας διατηρεί ψηλά στην ατζέντα της και την υποχρέωση του σεβασμού έναντι του περιβάλλοντος. Η προσοχή που δίνουμε πάντα στη λεπτομέρεια και η έμφαση να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας στις αισθητικές απαιτήσεις σας και την ιδιαιτερότητα των αναγκών του χώρου σας είναι συνυφασμένη με την προσοχή και την έμφαση στη βιωσιμότητα της Palxil και την οικολογική διάσταση των κατασκευών μας. Αυτό προστάζει, άλλωστε, η αειφορική εταιρική ευθύνη.

Πολύ νωρίς, από το 2007 ακόμη, η εταιρεία μας στράφηκε στην ενίσχυση του φιλοπεριβαλλοντικού της προφίλ, αποζητώντας βιώσιμο χαρακτήρα και αποτέλεσμα, μέσω επενδύσεων. Προχωρήσαμε στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των αποβλήτων μας, παρέμβαση σημαντικής συνολικής αξίας. Μέσω συστήματος απορρόφησης, τα ροκανίδια συλλέγονται, αποθηκεύονται και μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη, που αξιοποιείται στη θέρμανση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών μας.

Εταιρική Ευθύνη Palxil - Έπιπλα Κουζίνας σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη

Χέρι ρίχνει σταγόνες σε μικρό φυτό που μόλις έχει φυτευτεί

Εταιρική ευθύνη

Πέρα από την προφανή υποχρέωσή μας απέναντί σας ώστε να ικανοποιήσουμε το όνειρό σας για μία νέα κουζίνα ή νέες ντουλάπες, η εταιρεία μας διατηρεί ψηλά στην ατζέντα της και την υποχρέωση του σεβασμού έναντι του περιβάλλοντος. Η προσοχή που δίνουμε πάντα στη λεπτομέρεια και η έμφαση να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας στις αισθητικές απαιτήσεις σας και την ιδιαιτερότητα των αναγκών του χώρου σας είναι συνυφασμένη με την προσοχή και την έμφαση στη βιωσιμότητα της Palxil και την οικολογική διάσταση των κατασκευών μας. Αυτό προστάζει, άλλωστε, η αειφορική εταιρική ευθύνη.

Πολύ νωρίς, από το 2007 ακόμη, η εταιρεία μας στράφηκε στην ενίσχυση του φιλοπεριβαλλοντικού της προφίλ, αποζητώντας βιώσιμο χαρακτήρα και αποτέλεσμα, μέσω επενδύσεων. Προχωρήσαμε στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των αποβλήτων μας, παρέμβαση σημαντικής συνολικής αξίας. Μέσω συστήματος απορρόφησης, τα ροκανίδια συλλέγονται, αποθηκεύονται και μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη, που αξιοποιείται στη θέρμανση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών μας.

Πάρκο φωτοβολταϊκών

Η Palxil έχει επίσης επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 250 KW, από τα πρώτα που αδειοδοτήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, περιβάλλει τις εγκαταστάσεις μας.

Παράλληλα, οι προμηθευτές της Palxil διαθέτουν πρότυπα πιστοποίησης ISO, μια πιστοποίηση που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας, στην πρόληψη της ρύπανσης, στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και στη συμμόρφωσή της με την υπάρχουσα νομοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη ύλη από CPL που χρησιμοποιούμε έχει υψηλή μηχανολογική, θερμική και χημική αντίσταση, με τις οποίες επιτυγχάνεται αντοχή στην τριβή, αντοχή στις γρατζουνιές και στο κάψιμο από τσιγάρο, ανθεκτικότητα στη ζέστη. Πρόκειται για πρώτη ύλη με προδιαγραφές Ε1, μη τοξική και φιλική προς το περιβάλλον, με χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης.

Εξάλλου, η εταιρεία μας, με τα δύο showrooms σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια ψηφιοποίησε τις λειτουργίες της με σκοπό την ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού.

Η Palxil έχει επίσης επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 250 KW, από τα πρώτα που αδειοδοτήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, περιβάλλει τις εγκαταστάσεις μας.

Παράλληλα, οι προμηθευτές της Palxil διαθέτουν πρότυπα πιστοποίησης ISO, μια πιστοποίηση που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας, στην πρόληψη της ρύπανσης, στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και στη συμμόρφωσή της με την υπάρχουσα νομοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη ύλη από CPL που χρησιμοποιούμε έχει υψηλή μηχανολογική, θερμική και χημική αντίσταση, με τις οποίες επιτυγχάνεται αντοχή στην τριβή, αντοχή στις γρατζουνιές και στο κάψιμο από τσιγάρο, ανθεκτικότητα στη ζέστη. Πρόκειται για πρώτη ύλη με προδιαγραφές Ε1, μη τοξική και φιλική προς το περιβάλλον, με χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης.

Εξάλλου, η εταιρεία μας, με τα δύο showrooms σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια ψηφιοποίησε τις λειτουργίες της με σκοπό την ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού.